AUTOJUHI MITTETÖÖTAMISE (PUHKUSE) TÕEND

Sõidumeerikuga  sõiduki juhi mittetöötamise  tõendamiseks ilmus EL Ametlikus Teatajas  tõendi vorm, mida firma peab täitma ja juhile kaasa andma, kui meerikuga auto juht oli haige, puhkusel või muul tööl. Tõendi kasutamine on kohustuslik alates EL otsuse jõustumisest, st kahekümnendast päevast pärast ilmumist ehk 1. maist 2007.

Tõendivorm on elektrooniliselt täidetav ja kätte saadav siit: attestation_of_activities