INCOTERMS 2010

Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt avaldatud Incoterms 2010 hakkas kehtima alates 01. jaanuarist 2011.

Transpordis kasutatavate tarnetingimuste abil sätestatakse müüja ja ostja vahelised tarnekohustused ning kulude- ja riskide jaotus transpordi käigus. Alates 01. Jaanuarist 2011 tuleb lepingud sõlmida Incoterms 2010 järgi, sest vaidluste korral lähtutakse uutest tarneklauslitest.

Erinevus eelmise versiooni Incoterms 2000 ja uue Incoterms 2010 vahel seisneb põhiliselt selles, et uues Incoterms 2010 on vähendatud tarnetingimuste koguarvu seniselt 13lt 11le.
Neli kasutusel olnud tarnetingimust: DAF, DES, DEQ ja DDU on ära kaotatud ja nende
asemel on 2 uut, DAT ja DAP.

Ülevaade tarnetingimustest, mis on kehtivad alates 01.jaanuarist 2011:

Kõigi transpordiliikide puhul kehtivad:
EXW Ex Works
FCA Free Carrier
CPT Carriage Paid To
CIP Carriage and Insurance Paid
DAT Delivered at Terminal
DAP Delivered at Place
DDP Delivered Duty Paid
Ainult mere- ja sisemaa veekogude transpordil kehtivad:
FAS Free Alongside Ship
FOB Free On Board
CFR Cost and Freight
CIF Cost, Insurance and Freight

Vaata Incoterms 2010 tabelit siit