AUTOVEOL VEOSE LAADIMISE JA KINNITAMISE EESKIRI

Autokaubaveod on Euroopa transpordi ja logistika selgroog. Euroopa ei vaja mitte ainult tõhusaid, vaid ka turvalisi autokaubavedusid. Veose õige kinnitamine on väga oluline veelgi turvalisemate autokaubavedude tagamiseks.

Hinnangute kohaselt toimub kuni 25% veoautodega seotud õnnetustest veose ebapiisava kinnitamise tõttu. Reeglid veose kinnitamise kohta on olemas mitmes liikmesriigis, kuid nende sisu ja reguleerimisala on tihti erinevad, mistõttu on rahvusvahelistel vedajatel sageli keeruline teada saada, millised minimaalsed lasti kinnitamise nõuded kehtivad antud
piiriülese veo jaoks.

2002. aasta lõpus astusid majandusharu, liikmesriigid ja komisjon praktilise sammu suurema liiklusohutuse poole, töötades välja veose kinnitamise suunised, mida minul on rõõm praegusel kujul esitleda. Käesolev dokument on ekspertide kolmeaastase koostöö tulemus ja ma tänan kõiki antud ülesandega seotud eksperte nende teadmiste jagamise ja aja pühendamise eest selle minu arvates kasuliku ja praktilise juhendi koostamisel. Seda tasuks lugeda kogu Euroopa Liidus. Sellega seoses olen ma tänulik Rahvusvahelisele Maanteetranspordi Liidule nende hindamatu toetuse eest selle raamatu tõlkimisel võimalikult paljudesse ühenduse keeltesse.

Loetagu ja kohaldatagu neid suuniseid üle kogu Euroopa, aitamaks kaasa meie ühisele eesmärgile muuta liiklus turvalisemaks.

Euroopa hea tava suunised veose kinnitamiseks maanteevedudel:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_et.pdf