SUUREMÕÕTMELISE JA / VÕI RASKEKAALULISE VEOSE AUTOVEO EESKIRI

Määrus reguleerib teedel suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise veose ning pukseeritava seadme (edaspidi koos eriveose) vedu.
Seadus on vastu võetud 21.05.2001 nr 51.RTL 2001, 65, 897 jõustumine 01.06.2001. Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 29.08.2002 nr 56 (RTL 2002, 102, 1555) 16.09.2002; 7.02.2003 nr 19 (RTL 2003, 23, 333) 1.03.2003; 29.12.2003 nr 267 (RTL 2004, 1, 8) 10.01.2004; 7.02.2006/14 (RTL 2006, 15, 254) 16.02.2006.

Seaduse tervikteskti loe siit …